• weekends spéciaux (Pâques, Ascension, Pentecôte) juillet, août
  • speciale weekends (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren) juli, augustus
Période 4